Covid-19

Helaas is inmiddels het zwembad weer gesloten en zijn er dus geen trainingen mogelijk. Diverse groepen doen vanuit huis via Teams of Zoom online droogtrainingen.

Het ziet er naar uit dat de maatregelen (waaronder de sluiting) verlengd wordt tot 9 februari.

Aanvulling 18 november 2020:

Jullie hebben het wellicht gisteren op de persconferentie gehoord: de zwembaden mogen vanaf morgen weer open!
Vandaag is ook de bevestiging vanuit het zwembad/de gemeente door ons ontvangen, deze sturen we graag aan jullie door.Met ingang van donderdag 19 november zullen de trainingen weer hervat worden, conform het protocol zoals dat vóór sluiting gold.
Dus met de aangepaste tijd op donderdag zoals op het maandrooster vermeld, bij sommige trainingen aanpassingen in de indeling droog/water, max 15 personen in onze helft van het springbad, aanmelden voor de training via de whatsappgroep. Geen publiek op de tribune (ouders die kinderen begeleiden mogen kinderen ondersteunen bij het omkleden indien nodig in het kader van veiligheid – dit is vermeld in het protocol van het zwembad).Hieronder de mail van het zwembad met de extra maatregelen waar voorafgaand aan de sluiting aan voldaan moest worden, en die vanaf morgen weer gelden.
En uiteraard de algemene maatregelen: de gezondheidsverklaring die jullie allemaal hebben getekend blijft van kracht. Moet je op één van de vragen ‘ja’ beantwoorden, blijf dan thuis! Verder zwemkleding thuis aan, na omkleden kleding in de tas en tas mee in het zwembad, looproutes volgen in het zwembad, vanaf 13 jaar een mondkapje, geen publiek op de tribunes, afstand houden behalve bij jeugd t/m 17 jaar tijdens het sporten. Stop 5 minuten voor afloop van de training, niet douchen en loop naar de kleedkamers om daar om te kleden (het advies om iets eerder te stoppen wordt aan alle gebruikers gegeven door het zwembad, om gemengde loopbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen).
Als het goed is bij jullie allen bekend….
We zijn blij dat er weer gesport mag worden!! 🙂
En houden jullie uiteraard op de hoogte bij bijzonderheden.

Bericht vanuit het zwembad:

Vanaf donderdag 19 november zijn de volgende maatregelen van kracht:

–             Maximaal 30 personen per ruimte; Een zwembad is aangemerkt als een binnen locatie. Hiervoor geldt een maximum van 30 personen per ruimte.

Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel en kader en ongeacht leeftijd. Dit aantal geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen).

Dan geldt weer het totaal aantal personen van 30 (jeugd incl. volwassenen)

–             De beheerder moet ervoor zorgen dat het niet te druk wordt en te allen tijde de benodigde social distancing gehandhaafd kan blijven.

–             Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

–             Vanaf 18 jaar: een maximale groepsomvang 4 personen.

Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit en zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.

–              Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in teamverband sporten, maar er worden geen wedstrijden gespeeld met teams buiten de eigen club.

–              Er worden geen wedstrijden/competitie gespeeld.

–              Er gelden uitzonderingen voor topsporters.

–              Publiek/toeschouwers bij sport zijn niet toegestaan. Publiek wacht buiten de accommodatie. Geen uitzonderingen

–              In alle publiek toegankelijke binnenruimtes worden personen van 13 jaar en ouder streng geadviseerd een niet-medisch mondkapje te dragen. Tijdens het sporten hoeft dit niet.

–              Horeca/sportkantines en douches zijn dicht. Kleedkamers zijn wel open.

Gelukkig kunnen we weer springen!

We moeten ons echter wel aan een aantal aangescherpte regels houden.

Als je meedoet aan de open training meld je je vantevoren aan via secr@psvschoonspringen.nl.
Je meldt je bij binnenkomst in de hal voor de betaling en registratie.
Je vult thuis de gezondheidsverklaring alvast in en levert deze bij binnenkomst in de hal in. Deze gezondheidsverklaring vind je HIER.

Er mag geen publiek mee naar binnen. Ouders moeten hun kinderen bij de ingang afzetten en ophalen. Uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die hulp nodig hebben bij het omkleden. Na het omkleden moet de ouder dan weer naar buiten.

Hieronder lees je het protocol van de Tongelreep.

Corona-richtlijnen trainingen Tongelreep:
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen van het RIVM):

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was. (Volg hierin het advies van de GGD.)
• Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
• Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. (Uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen.)
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
• Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
• Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.), na een toiletbezoek, na hoesten, niezen in de handen, na het snuiten van de neus.
• Vermijd het aanraken van je gezicht.
• Schud geen handen.
• Zingen en schreeuwen is niet toegestaan

Voor zwemmers en andere sporters
• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk.
• Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
• Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
• Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
• Betaal bij voorkeur met pin of contactloos (pin of mobiel).
• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was. (Volg hierin het advies van de GGD.)
• Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
• Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Zingen of schreeuwen is niet toegestaan.

2 Richtlijnen Eindhovense zwembaden
• Registratie – en een gezondheidscheck van deelnemers aan je activiteit is verplicht.
• Je houdt binnen en buiten altijd 1,5 meter afstand. Uitzondering op de regel:
o Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
o Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
o Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.
o Hulpbehoevende en hun begeleiders, geen afstandsbeperking.
o Bij het beoefenen van een sportactiviteit, geen afstandsbeperking.
• Na het sporten dient u de geldende afstandsmaatregelen direct weer toe te passen.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie.
• Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
• Omkleden in omkleedhokjes of gemeenschappelijke ruimtes dient tot beperkt te worden. Dit om een vlotte doorstroming te bewerkstelligen.
• Draag zorg dat je je badkleding al onder je kleding aan hebt.
• Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten achter. Je neemt alle kleding mee naar de zwemzaal.
• Lockers blijven gesloten.
• Douches mogen gebruikt worden om af te spoelen mits de afstandsregels blijven gehandhaafd.
• Douchen dient tot een minimum te worden beperkt. Advies blijft, douche thuis voor en na de activiteit om drukte te vermijden.
• Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk.
• Volg de looproutes in de accommodatie om je weg naar het bad te vinden. We werken zoveel mogelijk met een richtingsverkeer. Onze medewerkers helpen je graag bij vragen.
• Ouders/verzorgers houden 1,5 meter afstand van kaderleden en andere ouders/begeleiders.
• Als ondersteuning noodzakelijk is bij de (les)activiteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger aanwezig te laten zijn. De begeleider mag de zwemmer helpen met omkleden, toiletbezoek. Begeleiders mogen plaatsnemen op een gemerkte zitplaatsen. Indien er geen zitplaats beschikbaar is moet je buiten de accommodatie wachten. De begeleider mag zijn of haar zitplaats tijdens de activiteit niet verlaten. Bezoek van het zwembad/regels Routing/aanmelden
• De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar.
• In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen.
• Inchecken (indien noodzakelijk) gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact. De deelnemer scant indien van toepassing zelf zijn deelnemerspasje. Bij binnenkomst ondergaat u de gezondheidscheck.
• Ieder zwembad bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5m afstand niet in het geding komt.
• Iedere organisatie hanteert een systeem dat registreert welke klanten en leveranciers er op welk moment zijn binnen geweest.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie.
Entree
• Sporters komen binnen via de hoofdingang. Gebruik van desinfectiemiddel bij binnenkomst is verplicht voor iedere bezoeker. De sporters volgen de verplichte looproute naar het bad.
• Betalingen geschieden bij voorkeur contactloos.
Omkleden
• De deelnemers kunnen gebruik maken van de wisselcabines. Mits de routing en de 1,5 meter afstandsregel dit toelaat.
• De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meterrichtlijn gewaarborgd kan worden bij 18 jaar en ouder. Het maximaal aantal gebruikers van volwassenen staat aan de buitenkant van ingaande en uitgaande kleedruimte vermeldt.
• Voor kinderen en jongeren onder de 18 geld in de kleedzalen geen afstandsbeperking.
• Het is mogelijk kleding in tassen op te bergen en deze op de zwemzaal te plaatsen.
• Lockers blijven gesloten.

3 Kleedruimte Omkleden in Tongelreep:
• Gebruik kleedzaal A t/m F voor omkleden sporters.
• Gebruik kleedzaal ZC 1 t/m 4 voor omkleden bij binnenkomst.
• Gebruik kleedzaal 5 t/m 16 voor aankleden bij vertrek.
Douche en toiletgebruik
• Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan.
• Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden minimaal 1 keer per dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden.
• Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om vooraf thuis naar het toilet te gaan. Maak het toilet regelmatig schoon, minimaal 1 keer per dag. Was na gebruik van toiletvoorziening je handen met zeep.
• Douches mogen gebruikt worden om af te spoelen mits de afstandsregels blijven gehandhaafd. Gebruik materialen en hygiëne
• Maak gebruik van de handenwasgelegenheden.
• Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen. Uitgang
• Rond tijdig je training af en verlaat de zwemzaal.
• Na de training wordt het pand verlaten via de door de accommodatie ingestelde looproute.
• Gebruik van desinfectiemiddel bij vertrek is verplicht voor iedere bezoeker.